Posebna Izdaja – 4.11.2020 – Stara Mestna Elektrarna Ljubljana