Poetrix

Poetrix

Poetrix je nova serija zvočnih eksperimentov, ki se ukvarja z zvočno predelavo besede. Študija »remixa« in brane besede ter glasu kot takega v kontekstu eksperimentalne zvočne slike. Je reinterpretacija branega v zvočni svet in prenos govora v novo zvočno estetiko. V seriji se bo zvrstilo 10 domačih neodvisnih sodobnih avtorjev in avtoric, ki so aktivno zaznamovali literarno polje v Sloveniji v zadnjih letih, ter inspirirali s svojim stilom in pristopi. Vsak izid bo pospremljen z živo izvedbo na serialki brane besede in eksperimenta Ignor v klubu Gromka.

Poetrix is ​​a new series of sound experiments that deals with the sound processing of a word. A study of “remix”, read words and voice as such in the context of an experimental sound image. It is a reinterpretation of what is read into the sound world and the transfer of speech into a new sound aesthetic. The series will feature 10 Slovenian independent contemporary authors who have actively marked the literary field in Slovenia in recent years, and inspired with their style and approaches. Each result will be accompanied by a live performance on a experimental event series of read words called Ignor at the Gromka club in Metelkova City Squat Ljubljana.