Plastic Whales

Plastic Whales

Album Plastic Whales je posvečen vodnim bitjem, ki se spopadajo z onesnaženostjo oceanov in sladkih voda. Lepo je, da se zavedamo preteklosti in ne pozabimo svojih napak, žal se v sedanjosti še vedno ukvarjamo z rdečimi, belimi in črnimi, medtem, ko bi morali zreti v prihodnost, ki pa je vedno bolj negotova ravno zaradi našega lastnega delovanja in nezavedanja vpliva na okolje. #savetheoceans #stopplasticpollution

The Plastic Whales album is dedicated to aquatic creatures battling ocean and freshwater pollution. It is nice to be aware of the past and not forget our mistakes, unfortunately we are still dealing with greed, racism, social diferences and waging wars in the present, while we should be looking to the future, which is increasingly uncertain precisely because of our own actions and lack of awareness to the environment. #savetheoceans #stopplasticpollution

Plastic Whales in Radia FM show on Radio Študent 89,3Mhz